Alkylátový benzín Aspen

Nově v naší nabídce

Alkylátová paliva Aspen v porovnání s běžným benzínem nabízejí následující přínosy.

Člověk

  • Aspen neobsahuje prakticky žádný benzen, sloučeninu považovanou za karcinogenní
  • Aspen má velmi nízký obsah aromatických uhlovodíků a olefínů, které jsou označovány za vysoce škodlivé
  • Zajišťuje snadné startování a je předmíchaný - to je praktické!
  • Aspen má nižší zápach - zajišťuje příjemnější pracovní prostředí

Stroje

  • Palivo s čistým spalováním - váš motor zustane čistší, takže bude vyžadovat nižší údržbu a prodlouží se také jeho životnost
  • Palivo aspen si léta udržuje svoje vlastnosti

Životní prostředí

  • Palivo Aspen má nízký obsah olefínů. Olefíny jsou sloučeniny, u nichž se zjistilo, že přispívají k tvorbě přizemního ozónu, který poškozuje životní prostředí.
  • Aspen 2 obsahuje biologicky odbouratelný, vysoce kvalitní syntetický olej, jehož obsah je až z 60% tvořen z obnovitelných materiálů.

Neobsahuje etanol

Běžný benzín z čerpacích stanic obsahuje množství etanolu, který není jen agresivní vůči součástem strojů, ale absorbuje vzdušnou vlhkost, takže se zvyšuje koroze v palivovém systému a mohlo by dojít k problémům se startováním. Palivo Aspen neobsahuje etanol a mohlo by vás proto zachránit před nákladnými účty na opravy i nepříjemnostmi.

V nabídce zahradní techniky Žižka naleznete Aspen 2 1l a 5l.

Aspen 2 1l  cena 129,- Kč

Aspen 2 5l  cena 575,- Kč

 

Popis

Benzíny Aspen 2 a Aspen 4 neobsahují prakticky žádné škodlivé látky jako benzen, aromatické uhlovodíky nebo olefiny, které mohou být původci vážných zdravotních problémů. Alkylátový benzín Aspen zároveň tolik nezanáší zapalovací svíčky a spalovací komoru. Benzín Aspen lze dlouhodobě skladovat bez dopadů na jeho kvalitu, takže i po delší odstávce svůj motor snadno nastartujete. Je šetrný k životnímu prostředí v několika ohledech, například snižuje tvorbu smogu o cca 40 %. Více informací na http://www.aspen.se/Czech_Republic

Použití

Aspen 2 je alkylátový benzín obsahující 2 % biologicky odbouratelného oleje pro dvoutaktní motory, který je vhodný pro řetězové pily, křovinořezy, nůžky na živý plot, mopedy, vyžínače trávy, elektrické řezačky a jiné dvoutaktní motory pozemních strojů. Výběr a vývoj oleje použitého v palivu Aspen 2 vycházel z vize budoucnosti. Jde o plně syntetický olej, jehož obsah je až ze 60 % z obnovitelných zdrojů, je biologicky odbouratelný (více než 80 % za 28 dnů) a neobsahuje popel ani rozpouštědla. Olej zachovává extrémně čistý motor a má optimální mazací vlastnosti při všech teplotách motoru.

Bezpečnost

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé úĊinky pro vodní organismy.

ASPEN 2 - Bezpečnostní list (CZ)

STIGA Briggs & Stratton HONDA VARI Motor Jikov SUBARU ECHO DAKR

prodej a servis zahradní techniky

 

0 Kč  

 

0 Kč